Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
35-959 Rzeszów ul. Ks. J.Jałowego 23A

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie został powołany z dniem 1 lipca 1992 roku Uchwałą Rady Miasta, na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Podstawowym zadaniem Ośrodka, określonym w statucie jest tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla działalności sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Rzeszowa.

 

 


OGŁOSZENIE

Gimnastyka w wodzie

rozpoczęcie zajęć

16 i 17 września 2014

Serdecznie zapraszamy
 

OGŁOSZENIE

Baseny Otwarte ROSiR

czynne do 31 sierpnia 2014

Serdecznie zapraszamy na Pływalnie Krytą
 

OGŁOSZENIE

Pływalnia kryta ROSiR

czynna od 06 września 2014

Wejście na pływalnie zgodnie z harmonogramem

Serdecznie zapraszamy
 

OGŁOSZENIE

Basen Kryty ROSiR

zaprasza Szkoły i Zakłady Pracy
do skorzystania z oferty w sezonie 2014 - 2015
Szczegółowe informacje tel.: 17 853 50 77, 17 853 40 77 w. 35Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie | kryta pływalnia tel. 17 853 50 77
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl

by ags