Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
35-959 Rzeszów ul. Ks. J. Jałowego 23A

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie został powołany z dniem 1 lipca 1992 roku Uchwałą Rady Miasta, na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Podstawowym zadaniem Ośrodka, określonym w statucie jest tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla działalności sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Rzeszowa.

 

 


OGŁOSZENIE

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

informuje
Korty tenisowe
przy ul. Wyspiańskiego
czynne od 18 kwietnia 2015
od 8.00 do 21.00.
Serdecznie zapraszamy!

 

OGŁOSZENIE

 

 

OGŁOSZENIE

Basen Kryty ROSiR

zaprasza Szkoły i Zakłady Pracy
do skorzystania z oferty w sezonie 2014 - 2015
Szczegółowe informacje tel.: 17 853 50 77, 17 853 40 77 w. 35Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie | kryta pływalnia tel. 17 853 50 77
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl

by ags