Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Lodowisko Sztuczne

Harmonogram Lodowiska Sztucznego

DATA GODZINA
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
          P          
          P          
          P          
          P          
          P          
          P          

Legenda: 
B - wejście na bilety  
P - przerwa technologiczna
PUSTE POLE - brak wejść na bilety i karnety

* godzina korzystania z lodowiska obejmuje 55 minut.
 Zejście z tafli lodowiska na 5 min. przed rozpoczęciem następnej pełnej godziny.

 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl